יום שני, 6 ביולי 2015

יש דרכים רבות


כפי שאמרתי בשבוע שעבר, אני מתכוון להקדיש את כל מאמציי בזמן הקרוב, ובבלוג הזה, כדי לפרט אידיאולוגיה שמאלית, או אידיאולוגיה שמאלנית, תלוי בנקודת המבט של המתבונן...
כמובן שיש יותר מדרך אחת לתאר בימינו אידיאולוגיה שתהיה בצד שמאל של המפה הפוליטית. הכוונה שלי היא להציג אידיאולוגיה מנומקת, ומאוד מפורטת בסיבות ובהנמקות שלה, שלא על מנת להיות אידיאולוגיה יחידה, אלא להיפך, על מנת לעורר דיון וויכוח, וליצור מספר גדול של אידיאולוגיות כאלה.
נראה לי שלקורא הנאמן, תוך כדי קריאת הדברים יהיה קל לחשוב לפחות על אידיאולוגיה אחת שתהייה שמאלית לאידיאולוגיה שאציע, ולפחות אחת שתהיה ימנית לה, אך עדיין תהיה בשמאל של המפה הפוליטית...

הערה: המשפט המופיע בכותרת מוכר לכל מי שגדל בארץ בתחילת שנות השמונים.
פרטים ניתן למצוא כאן: 
כמובן העובדה שלא ניתן לראות כיום את הסרטון המקורי היא חלק מן הבעייה שאני מנסה לפתור, אבל פרטים על כך יגיעו רק בעוד זמן רב...