יום שלישי, 16 באפריל 2013

שיר לכבוד יום העצמאות ה 65 ולתפארת מדינת ישראל
אשכים לבית השר - אומרים: הוא בפיד!
אבוא לעת ערב - אומרים: אין עתיד!
גם הוא בפיד, וגם אין עתיד
אבוי לאיש עני - אוצרו אצל לפיד!

הפורימשפיל של קהילת אשל אברהם בגרסת הוידאו

  אז לפני שעברתי למדרשה בקיץ האחרון, הייתי חבר די פעיל במשך כמה שנים טובות ב קהילת אשל אברהם . אפילו הייתי בוועד של הקהילה. אחד הדברים כחבר ...