יום חמישי, 30 בינואר 2020

בעיית המיקוח של טראמפ

Image result for nash bargaining solution


פתרון המיקוח של נש הוא מה שנקרא  בתורת המשחקים 'מושג פתרון'.
במושג פתרון הכוונה היא דרך ליצירת חלוקה של משאב כלשהו, או דרך להגיע להחלטה כלשהי, בין שניים או יותר משתתפים (בתורת המשחקים הם נקראים שחקנים), כך שהפתרון שיווצר הוא אופטימלי בצורה כלשהי.
באיור למעלה רואים משחק שבו יש שני שחקנים שצריכים לחלק משאב כלשהו, נניח שטר של 100 שקל.
הנקודה השחורה מראה מה קורה אם הם לא מגיעים להסכמה. במקרה כזה השחקן הראשון יקבל d1, ואילו השחקן השני יקבל d2. מצב כזה מייצג נניח ריב של שני השחקנים שכתוצאה ממנו השטר נקרע.
הנקודה הכחולה היא הפתרון של נש. המצב של שני השחקנים טוב יותר מאשר בנקודה השחורה, והחלוקה של העודף שנוצר מקיום השטר הלא קרוע היא שוויונית.
אני חושש ש'תוכנית המאה' של טראמפ היא לא טובה כיוון שלא זו בלבד שהיא לא מחלקת את הראוי לחלוקה בצורה שוויונית, אלא שהיא גרועה לפלסטינים מנקודת חוסר ההסכמה, או מן הנקודה השחורה שלהם.
התוכנית גרועה לפלסטינים לפחות מן הסיבות הבאות:
  • אין להם באמת ירושלים.
  • אין זכות שיבה.
  • השטח שלהם קטן ומפוצל.
  • לא התחשבו בדעתם במהלך עיצוב התוכנית.
יום שבת, 18 בינואר 2020

טיוטה שלי למניפסט איירבארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.
לאחר שאיבד העם את עצמאותו המדינית בארץ ישראל, ולאחר שהחלו להיווצר גלויות של העם היהודי, יצר העם עוד ספרים ועל פיהם ניהל את חייו במהלך שהותו בגלות ובארץ. ספרים אלה, ובראשם התלמודים יצרו את חייו של העם במקומות בהם ישב, ואפשרו לו לנהל חיי קהילה וחיי רוחניות חיים של אגדה והלכה, תפילה ופילוסופיה.
בדורות האחרונים שאלו רבים מהוגי הדעות של העם כיצד ימשיך לחיות ולהשתנות עם רוחות הקדמה ששטפו את העולם. הוגים אלה הצביעו על כיוונים רבים ושונים, חלקם הצביעו על ארץ ישראל, וחלקם על מקומות אחרים על פני כדור הארץ.
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.
ואכן מספר שנים לאחר השואה הוקמה מדינת ישראל, ויהודי כל העולם החלו לנהור אליה, ויש לצפות כי בשנים הקרובות נשוב למצב שלא היה כמוהו מזה אלפי שנים – רוב העם היהודי יושב בארצו, וחי בה חיי קוממיות ממלכתית.
אך בעם היושב בציון מחלקות ומחלוקות רבות, והוא אינו יודע כיצד להמשיך את דרך היהדות כעם אחד במולדתו ההיסטורית, ותוך שמירת הקשר והזיקה עם חבריו היושבים בגולה.
לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת חוג אייר, ובתוקף זכותנו וחובתנו להמשיך את דרך היהדות בעת הזאת, אנו מכריזים בזאת על הקמת חוג אייר לקידום ולקיום יהדות חדשה במדינת ישראל.
חוג אייר והיהדות החדשה יהיו מושתתים על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ועל עקרונות הלימוד, ריבוי הדעות וההקשבה לזולת המאפיינים את הספרות התלמודית. החוג יפעל למען שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע, מין והעדפה מינית;  יפעל למען חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; ויפעל למען שמירה  על המקומות הקדושים של כל הדתות; 
אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. חוג אייר יפעל כדי שמדינת ישראל תהיה מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו.
אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב המדינה בעליה ובבניין, ובתוך כך אנו נפעל כדי שדעת היהודים בכל מקום בו הם יושבים תישמע גם בציון.
מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, 

יום שלישי, 14 בינואר 2020

באמצע הדבריםנראה ששוב לא פרסמתי הרבה זמן, וגם שאני באמצע של הרבה דברים.
אולי זה סימן טוב.
אולי בקרוב אוכל לפרסם על חלק מהדברים החדשים שאני עושה, ואולי אפילו לסיים כמה מן הישנים.
בינתיים, יש את חוג אייר, שאני חלק ממנו, ואם הכל יהיה בסדר, אז במוצאי שבת אפרסם כאן הצעה שלי לטיוטת המניפסט של חוג אייר.
אז לפחות נתתי קצת הקשר.

הפורימשפיל של קהילת אשל אברהם בגרסת הוידאו

  אז לפני שעברתי למדרשה בקיץ האחרון, הייתי חבר די פעיל במשך כמה שנים טובות ב קהילת אשל אברהם . אפילו הייתי בוועד של הקהילה. אחד הדברים כחבר ...