יום חמישי, 15 באפריל 2021

מאימתי קורין: תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורהאמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב:
"בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה,
ומפני מה לא גנזוהו?
מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה.
תחילתו דברי תורה דכתיב (קהלת א, ג) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש?
ואמרי דבי ר' ינאי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו.
סופו דברי תורה דכתיב (קהלת יב, יג) סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
מאי כי זה כל האדם?
אמר רבי (אליעזר) כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה
ר' אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו.
שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה שמעון בן זומא אומר לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה.
ומאי דבריו סותרין זה את זה?
כתיב (קהלת ז, ג) טוב כעס משחוק.
וכתיב (קהלת ב, ב) לשחוק אמרתי מהלל.
כתיב (קהלת ח, טו) ושבחתי אני את השמחה.
וכתיב (קהלת ב, ב) ולשמחה מה זה עושה?
לא קשיא!
טוב כעס משחוק - טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעולם הזה.
ולשחוק אמרתי מהלל זה שחוק שמשחק הקב"ה עם הצדיקים בעולם הבא.
ושבחתי אני את השמחה - שמחה של מצוה.
ולשמחה מה זה עושה? - זו שמחה שאינה של מצוה.
שבת ל' ע"ב

כבר הבאתי את הציטוט הזה בפוסט קודם, אבל עתה אני מביא אותו בצורה מלאה יותר, כדי להראות כיצד חז"ל כלומר חכמי התלמוד והמשנה התמודדו עם ספר קהלת, כלומר להראות את 'הדרך המוצהרת' שבה חז"ל התמודדו עם קהלת. הדרך שפחות או יותר 'מטאטאת מתחת לשטיח' את כל הקשיים של קהלת.
לדעתי יש דרך אחרת שבה חז"ל התמודדו עם קהלת, דרך שהיא יותר פנימית ועמוקה, ואינה מיועדת לקהל הרחב, אלא אך ורק בתוך ההקשר של בית המדרש והחכמים עצמם, אבל ייקח לי יותר זמן להראות ולהסביר אותה, ואעשה כך בפוסטים הבאים.
נתחיל דווקא מסוף המאמר של חז"ל זה המסביר את הסתירות בתוך ספר קהלת. כבר הראיתי כי הסתירות, או לכל הפחות אי ההתאמות שנמצאות בספר קהלת הן מאוד מהותיות, ועוסקות בשאלות בסיסיות ביותר על החיים, ועל מעמד האל בעולם. כאן חז"ל מתייחסים רק לסתירות קטנות יחסית כמו מקומה של השמחה, או תפקידו של הכעס מול השחוק.
אני מניח שאין אף פילוסוף או מורה דרך רוחני שחושב שתמיד עדיף לצחוק, או שתמיד עדיף לכעוס, ולכן קל לחז"ל להתמודד עם הטענות של קהלת על ידי הכלי החז"לי העיקרי שהוא שימה בתוך הקשר.
הכעס של הקב"ה על הצדיקים הוא טוב יותר מאשר הצחוק שבו הוא צוחק על הרשעים. זה פתרון יפה ואפילו שירי, שאינו חורג במילימטר מ'עמדת המפלגה' של חז"ל.
'סתירת השמחה' נפתרת באותו האופן, ומכאן הדיון החז"לי מתרחב לדיון על 'שמחה של מצווה' שהוא מושג חשוב מאוד בעולמם. גם כאן הסתירה נפתרת על ידי 'שימה בתוך הקשר', וגם כאן הפתרון של חז"ל לא חורג במילימטר מעולם הערכים של חז"ל.
חז"ל מייד אחרי כן מראים כי גם ספר משלי הוא ספר מלא סתירות, ובכך הם מרוויחים שלוש פעמים. פעם אחת הם מציגים את הפרשנות שלהם על ספר קהלת, פעם שנייה הם מציגים את הפרשנות שלהם על ספר משלי, ופעם שלישית הם משווים בין שני הספרים ובכך משכננעים את הקוראים כי בעצם אין שום דבר חתרני או יוצא דופן בספר קהלת.
אבל חז"ל יודעים שהקוראים שלהם לא עד כדי כך תמימים, ולכן הם כוללים בראשית דבריהם את ההצדקה הנוספת לספר קהלת 'ראשיתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה'. בנושא הזה טוען פירוש שטיינזלץ כי:
"יש להבין זאת ש"תחת השמש" הוא שאין לו לאדם יתרון בעמלו, אבל קודם השמש, כלומר, בעיסוק בתורה שהיא קדמה לשמש — יש לו יתרון."
כלומר שטיינזלץ מבין כי 'תחת השמש' פירושו לאחר היום הרביעי של הבריאה שבו נבראה השמש. התורה, שנבראה לפני הבריאה עצמה לדעת חז"ל קודמת ליום הרביעי, ולכן בה יש יתרון לאדם, ואלו בוודאי דברי תורה!
על כך אומר אני שזו לכל הפחות פרשנות מאוד יצירתית של דברי קהלת, שבוודאי איננה קולעת לפשט הכתוב!
לגבי סופו של ספר קהלת, שאכן כולל דברי תורה, מספר פרשנים (שהראשון שבהם הוא ככל הנראה רבי שמואל בן מאיר שנולד לפני כמעט אלף שנים!) עמדו על כך שתחילתו וסופו של ספר קהלת מדברים על קהלת בגוף שלישי, והם מנוגדים במידה מרובה לרוחו של הספר כולו. גם המערכון על קהלת מתוך היהודים באים מוחה נגד הסתירה בין הלך הרוח הכללי של קהלת ובין הסוף שלו:

https://www.youtube.com/watch?v=mCRQbS43Ndk

ברומן 'קום קרא מופיע בעמ' 100 הקטע הבא:
כשצפינו מוכטה ואני בסרט התווכחנו ארוכות על סופו. מוכטה היה מרוצה. שאני טענתי שאילו, בסוף האימונים המפרכים, בקרב האחרון בין הנער החדש, גיבור הסרט, ובין הבריון המקומי, היה הנער החדש מובס, מדדה מן הזירה בעצמות חבולות ובפנים נפוחים, היה הסרט מושלם...
הקטע הזה מדבר על הסרט קראטה קיד 1 בגרסה הישנה שבה דניאל רוסו מתמודד באליפות העמק מול ג'וני באליפות העמק. דניאל פצוע כי בשלב חצי הגמר הוא נפצע על ידי חבר אחר מהמועדון של ג'וני שנפסל בשל הפציעה, וכך דניאל הגיע לגמר. המאמן של ג'וני שהוא מאסכולה חסרת רחמים של קרטה מורה לג'וני לפגוע ברגל הפצועה של דניאל וג'וני מסרב בתחילה אבל בסוף מסכים. דניאל מנצח בקרב בזכות טכניקת העגור שאותה למד קודם לכן מן המאמן שלו מר מיאגי בזכות התעקשותו שלו.
קשה לי לראות בתור צופה בסרט המקורי בזמן דומה לאדף כיצד הסרט היה יכול להסתיים בנצחונו של ג'וני. זה נוגד את כל החוקים של כתיבת תסריט הוליוודי. אפילו סרט רוקי הראשון שהסתיים בהפסד של רוקי, ונחשב לסרט דומה מאוד לקראטה קיד, המשיך בסרט השני שבו רוקי מנצח את אותו יריב.
וכך אבחר לראות את ההתנגדות לסוף של קראטה קיד במובעת בספר, כהתנגדות לסוף של קהלת!

יום שבת, 6 במרץ 2021

פתאום הבנתי את הבעייה עם סדרות ארוכות של פוסטיםאז כמו שבטח הבנתם בזמן האחרון הבלוג הזה עסק בעיקר בסדרות די ארוכות של פוסטים (אני יודע שחלק מן הסדרות הללו התחילו ולא הסתיימו וזו בעייה אחרת, ואדבר עליה בפעם אחרת).

ואז, לפתע פתאום אתמול בבוקר הבנתי את הבעייה עם זה. הבעייה היא שאתר בלוגר (שלמיטב ידיעתי שייך לגוגל), החליט שלא משנה כמה פוסטים יש לך בעמוד הראשי, ולא משנה כל כמה זמן אתה כותב, הוא מעביר את כל הפוסטים פעם בחודש לארכיון. זה אומר שמי שיראה את הפוסטים שנכתבו לפני יותר מחודש זה רק מי שיעבור לפוסטים הישנים יותר, וגם אז הוא יראה אותם בסדר הפוך, כי זה בלוג!

לדעתי זה מאוד מקשה על הקריאה של הפוסטים, ובעיקר מקשה על המעקב אחרי חוט המחשבה של הכותב (שמתעקש גם להעיר מדי פעם כל מיני דברים בסוגריים), ועל כן החלטתי שלכל הפחות בסדרת הפוסטים שאני כותב כרגע, סדרת 'מאימתי קורין' על הספר 'קום קרא' מאת שמעון אדף, אפתח גם אתר נפרד שמציג את כל הפוסטים בסדרה לפי סדר נכון. כרגע האתר מכיל רק את שני הפוסטים הראשונים בסדרה, ויש לו עוד מה להשתפר מבחינת עימוד, אבל מבחינתי לפחות זו התחלה טובה!

אז מוזמנים עקוב אחרי הפוסטים בסדרת 'מאימתי קורין' גם כאן.
יום שישי, 26 בפברואר 2021

הפורימשפיל של קהילת אשל אברהם בגרסת הוידאו

 


אז לפני שעברתי למדרשה בקיץ האחרון, הייתי חבר די פעיל במשך כמה שנים טובות בקהילת אשל אברהם. אפילו הייתי בוועד של הקהילה. אחד הדברים כחבר קהילה היה להשתתף מדי שנה (בחמש השנים האחרונות) בפורימשפיל הקהילתי.

זהו מיזם שבערך בעשר השנים האחרונות אחראי עליו לב אייזיקוביץ' (מורה ומחנך בישראל, שלצערי אני לא מוצא נוכחות שלו ברשת, אז תצטרכו להכיר אותו באופן אישי, בוידאו שאצרף מייד הוא בתפקיד המן), שגם כותב את המחזה, גם מביא חלק מבני משפחתו לשחק (אחד השומרים והמלכה אסתר בוידאו), גם מביים, וגם משחק (כאמור, המן!). אני חושב שהפורימשפיל הקהילתי שלנו (שלי לשעבר כנראה), הוא דוגמה מצוינת לעשייה התנדבותית כיפית ומשתפת שמגיעה לתוצאות מרשימות!

השנה מסיבות ברורות הפורימשפיל (וגם קריאת המגילה) שודרו בזום, ואת הפורימשפיל עצמו צילמנו מראש בוידאו. אריאל טורו (עולה חדש יחסית וגם חבר קהילה חדש יחסית) התגלה ככישרון נדיר הן כצלם, והן כעורך וידאו.

את התוצאה המלאה תוכלו לראות ביוטיוב. קצת ארוך, אבל לדעתי שווה כל דקה!