יום חמישי, 30 בינואר 2020

בעיית המיקוח של טראמפ

Image result for nash bargaining solution


פתרון המיקוח של נש הוא מה שנקרא  בתורת המשחקים 'מושג פתרון'.
במושג פתרון הכוונה היא דרך ליצירת חלוקה של משאב כלשהו, או דרך להגיע להחלטה כלשהי, בין שניים או יותר משתתפים (בתורת המשחקים הם נקראים שחקנים), כך שהפתרון שיווצר הוא אופטימלי בצורה כלשהי.
באיור למעלה רואים משחק שבו יש שני שחקנים שצריכים לחלק משאב כלשהו, נניח שטר של 100 שקל.
הנקודה השחורה מראה מה קורה אם הם לא מגיעים להסכמה. במקרה כזה השחקן הראשון יקבל d1, ואילו השחקן השני יקבל d2. מצב כזה מייצג נניח ריב של שני השחקנים שכתוצאה ממנו השטר נקרע.
הנקודה הכחולה היא הפתרון של נש. המצב של שני השחקנים טוב יותר מאשר בנקודה השחורה, והחלוקה של העודף שנוצר מקיום השטר הלא קרוע היא שוויונית.
אני חושש ש'תוכנית המאה' של טראמפ היא לא טובה כיוון שלא זו בלבד שהיא לא מחלקת את הראוי לחלוקה בצורה שוויונית, אלא שהיא גרועה לפלסטינים מנקודת חוסר ההסכמה, או מן הנקודה השחורה שלהם.
התוכנית גרועה לפלסטינים לפחות מן הסיבות הבאות:
  • אין להם באמת ירושלים.
  • אין זכות שיבה.
  • השטח שלהם קטן ומפוצל.
  • לא התחשבו בדעתם במהלך עיצוב התוכנית.
אין תגובות:

פרסום תגובה

הפורימשפיל של קהילת אשל אברהם בגרסת הוידאו

  אז לפני שעברתי למדרשה בקיץ האחרון, הייתי חבר די פעיל במשך כמה שנים טובות ב קהילת אשל אברהם . אפילו הייתי בוועד של הקהילה. אחד הדברים כחבר ...